ראשי>חדשות>דיווחים שוטפים>ישראל תפעל לשיקום בתי עלמין יהודיים בפולין
דיווחים שוטפים ישראל מורשת

ישראל תפעל לשיקום בתי עלמין יהודיים בפולין

65% מבתי העלמין היהודיים באירופה נמצאים בסכנת הכחדה עקב הרס, שוד, אנטישמיות, סיפוח שטחים ובנייה מאסיבית. ממשלת ישראל אישרה הקמת ועדה בין-משרדית שתפעל להצלתם

בישיבתה השבועית הכריזה ממשלת ישראל אתמול (א’) על הקמת ועדה בין-משרדית למיפוי האתגרים והפעולות הנדרשות לצורך שימורם של בתי העלמין היהודיים בתפוצות – במזרח אירופה כמו גם במערבה וכן במדינות ערב.

את ההצעה הגיש לממשלה השר לשירותי דת, ח”כ יצחק וקנין . בראש הוועדה יעמוד מנכ”ל המשרד לשירותי דת, ובין חבריה יהיו נציגים מקצועיים מטעם מזכירות הממשלה, מנכ”ל משרד החוץ, מנכ”ל משרד התפוצות, מנכ”ל המשרד לשיתוף פעולה אזורי, יו”ר ההסתדרות הציונית העולמית ויו”ר הסוכנות היהודית.

הוועדה תידרש להכין מתווה המפרט את האופן שבו ניתן לשמר ולמפות בתי עלמין יהודיים. היא תידרש לאתגרים השונים ותבחן את הפעולות הממשלתיות הנעשות בתחומים אלה. כך למשל, פעולות שייעשו במסגרת פרויקט השירות היהודי הגלובלי שמובל על ידי משרד התפוצות, והפעולות הנדרשות מגורמי ממשלה שונים ומגורמים נוספים כדוגמת ההסתדרות הציונית העולמית, לטובת גידורם, הכרתם ושימורם של בתי עלמין אלו.

כמו כן תטפל הוועדה בתקצוב, תיאום בין-משרדי, איגום משאבים ופעילות שוטפת מול המשרד לשירותי דת – הגורם הממשלתי אשר ירכז את הפעילות בנושא זה, הכול בשים לב לסמכויות המדינות הזרות בשטחן נמצאים בתי עלמין אלה, ובתיאום מולן ככל שיידרש.

השר לשירותי דת סבור כי המדובר במשימה דחופה לנוכח דיווחים מהתקופה האחרונה: מגרש ספורט הוקם על שרידי בית העלמין בקז’יימיז’ דולני בפולין; ציון קברו של האדמו”ר רבי מאיר יחיאל מאוסטרובצה, בעיר אוסטרובייץ שבדרום מרכז פולין חולל; בית העלמין היהודי ‘הרילסהייד’ שליד שטרסבורג חולל; הוצאו עצמות ושלדים מקברים בבית הקברות היהודי שבעיר ויסוקה מזבייצק שבצפון מזרח פולין, במהלך הרחבת תחנת אוטובוס; ליד שטרסבורג רוססו צלבי קרס על אלפי מצבות – ושני בתי עלמין יהודיים הושחתו סמוך לעיר ורוצלב בדרום מזרח פולין.

לדעת נציגי ארגונים הפועלים בנושא, מדי יום מתבצעים מעשי השחתה של אתרים יהודיים, זאת מלבד תהליכים ממוסדים של תכנון ובנייה, שימוש חקלאי וסיפוח לבתי קברות סמוכים של דתות אחרות, על חשבון הקרקעות של בתי העלמין היהודיים.

פורסם לראשונה באתר YNET


תגובות | ומה יש לך להגיד על זה?