ראשי>חדשות>משרד החינוך ממליץ להצניע סממנים יהודיים במסע לפולין
חדשות

משרד החינוך ממליץ להצניע סממנים יהודיים במסע לפולין

חוזר מנכ”ל חדש שהופץ לקראת המסעות המליץ גם להימנע מהתנהגות הפגנתית ברחובות הערים וקשירת דגל ישראל כגלימה’ כך פורסם לראשונה באתר וואלה. לפי משרד החינוך, התנהגות זו נתפסת בעיני הפולנים כהתגרות. בנוסף לכך, הוא הגדיר לראשונה תנאי סף לתלמידים להשתתפות בהם

אתר וואלה מפרסם הערב, כי חוזר מנכ”ל חדש של משרד החינוך שהופץ למוסדות הלימוד בימים האחרונים מגדיר את הכללים שעל פיהם מומלץ לתלמידים להתנהג בעת המסעות לפולין. במסמך של מנכ”ל משרד החינוך שמואל אבואב מופיעה לראשונה הנחיה שלפיה “מומלץ להצניע לבוש דתי, כמו טליתות, ציציות וכיפות”.

בחוזרי המנכ”ל הקודמים נכתב כי “שירה וריקודים באזורים מיושבים אסורים לחלוטין” וכן כי “לבישת בגדי הייצוג של המשלחות והנפת דגלי הלאום מותרים רק בשטחי המחנות ובטקסים רשמיים באתרי ההנצחה”. הנימוק לכך הוא “שיש לכבד את המדינה המארחת ואת אזרחיה ולהתנהג בנימוס ובדרך ארץ כלפי האנשים ברחוב. ולכן יש להימנע מהתנהגות הפגנתית, כמו תהלוכות ומצעדים ברחובות הערים בליווי שירה והנפת דגלים, שכן התנהגות כזאת נתפסת בעיני הפולנים כהתגרות”. בחוזר החדש חודדה ההנחיה והופיע בה האיסור על לבישת סממנים יהודיים דתיים.

בנוסף לכך, קובע אבואב עוד שורה של הנחיות חדשות לגבי המסעות לפולין. כך למשל, הוא אוסר על מנהג הפופולרי בקרב תלמידים במהלך הביקור במחנות ובאתרי ההנצחה – קשירת הדגל סביב הצוואר. “אין להשתמש בדגל בדרך הפוגעת בכבודו: אין לחגור דגל סביב המותניים, אין לקשור דגל כגלימה על הצוואר או לתלותו על תרמיל הגב”.

משרד החינוך גם קובע לראשונה תנאי סף מדידים להשתתפות תלמידים במשלחת. ציון ההתנהגות של התלמיד בתעודה האחרונה צריך להיות תקין ומעלה. תנאים נוספים הם הגעה סדירה לבית הספר, השתתפות באופן קבוע בפעילויות חוץ בית ספריות ב-24 החודשים שלפני המסע. כמו כן, על התלמיד שלא להיות מעורב באירועי משמעת חריגים ב-12 החודשים שלפני המסע וכן עליו לקבל מרות מהצוות החינוכי.

בחוזר גם הוגדרו אירועים חריגים שהתגובה עליהם היא החזרת התלמיד לארץ. אירועים אלה כוללים שתיית אלכוהול, שימוש בסמים, עזיבת המשלחת ללא אישור, הפעלת אלימות, גניבה, אי-קבלת מרות חמורה וכל פעילות הנוגדת את החוק הישראלי או הפולני.

בשנת 2016 יצאה הנחיה לפיה במשלחות תלמידים לכל מדינות העולם, בזמן חופשי של המשלחת כאשר התלמידים יכולים להתפצל ולטייל בערים, יש להצניע סממנים יהודים. ההנחיה הנוכחית מתייחסת באופן פרטני למסע לפולין, וקובעת כי המשלחת כקבוצה תצניע כיפות וציציות בזמן הביקורים הרשמיים שלה ברחובות ובאתרים בפולין.

במשרד החינוך אמרו בתגובה כי “מדובר בנוהל ישן שפורסם זה מכבר בחוזר משנת 2016, בהתאם להנחיות שירותי הביטחון”


תגובות | ומה יש לך להגיד על זה?