ראשי>חדשות>כלכלה ועסקים>אנרג’יקס רכשה מלוא זכויות השותפים בפרויקט Ilawa
כלכלה ועסקים

אנרג’יקס רכשה מלוא זכויות השותפים בפרויקט Ilawa

אנרג’יקס רכשה מלוא זכויות השותפים בפרויקט Ilawa בפולין תמורת 3.7 מיליון זלוטי. החברה מעריכה כי תרשום בדוחותיה הכספיים המאוחדים לרבעון השני לשנת 2018 רווח חד פעמי (לפני מס) בסך של כ-7 מיליון זלוטי (כ-7 מיליון ש”ח)

אנרג’יקס הודיעה אתמול (רביעי) כי לאור הזדמנות עסקית שנוצרה לחברה ועל רקע ההתפתחויות החיוביות והשיפור המתמשך בשוק החשמל בפולין, היא רוכשת את מלוא אחזקותיהם של השותפים (25% מהזכויות) בפרויקט הרוח ILAWA בפולין בהספק של MW13.2 ומלוא זכויותיהם בהלוואות בעלים בסך של כ-10.4 מיליון זלוטי (הלוואות הבעלים נחותות לחוב בכיר שהעמידה החברה להקמת הפרויקט חלף מימון חיצוני בסך של כ – 55 מיליון זלוטי). לאחר תשלום מלוא התמורה בסך כולל של כ- 3.7 מיליון זלוטי, תחזיק החברה ב- 100% מזכויות הפרויקט.

החברה מעריכה כי כתוצאה מהעסקה תרשום בדוחותיה הכספיים לרבעון השני 2018 רווח חד פעמי (לפני מס) בסך של כ-7 מיליון ש”ח.

נכון למועד זה נמשכת מגמת העליה במחירי החשמל ובמחירי התעודות הירוקות, אשר נסחרות כיום במחיר של כ- 78 זלוטי לתעודה ירוקה.


תגובות | ומה יש לך להגיד על זה?
גל נבו
חי ועובד בוורוצלב, חובב ספורט מושבע וחוטא בכתיבה מדי פעם. מתנדב פה :-)