ראשי>חדשות>כלכלה ועסקים>חברה ישראלית נדרשת על ידי תאגיד בנקאי בפולין להעביר כספי ערבות
כלכלה ועסקים

חברה ישראלית נדרשת על ידי תאגיד בנקאי בפולין להעביר כספי ערבות

מדובר בהלוואה של כ- 7.14 מיליון אירו שהועמדה בשנת 2008 לחברת Metropol S.P.Z.O.O, חברה הרשומה בפולין והמוחזקת בעקיפין ועל החברה

ניו הוריזון מודיעה כי ביום 20 באוגוסט 2018 התקבל מכתב ממשרד עו”ד המשמש כבא כוחו של תאגיד בנקאי בפולין בקשר לערבות שניתנה על ידי החברה לטובת הבנק כנגד הלוואה בסך של כ- 7.14 מיליון אירו שהועמדה בשנת 2008 לחברת Metropol S.P.Z.O.O, חברה הרשומה בפולין והמוחזקת בעקיפין ועל החברה (50%) באמצעות שרשרת חברות ועל ידי פרופיט תעשיות בניה בע”מ (50%), ואשר למועד זה טרם נפרעה.

במסגרת המכתב האמור נדרשות החברה והשותפה במטרופול להעביר יחדיו למטרופול סך של כ-7.65 מיליון אירו (המשקף את יתרת החוב לבנק בתוספת ריביות ותשלומים נוספים) ולהביא לכך שמטרופול תשלם סכום זה לבנק, או לחלופין לשלם כל אחת ישירות לבנק סך של 3.75 מיליון אירו על פי תנאי הערבות.

ככל ואיזה מהסכומים הנ”ל לא יתקבל בבנק עד ליום 24 באוגוסט 2018 ,הבנק יבקש לפתוח בהליכי בוררות כנגד החברה ושותפתה במטרופול. מכתב הדרישה הועבר ליועציה המשפטיים של החברה.


תגובות | ומה יש לך להגיד על זה?